KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum přibližuje život ve 20. století. Návštěvníci uvidí stylovou ukázku venkovské i městské kuchyně a městského pokoje
 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum Valtice

Městské muzeum Valtice / Valtice

Městské muzeum Valtice se podílí na dokumentaci historického a současného vývoje Valtic a Valticka. Pořádá různé přednášky, exkurze, zájezdy, výstavy a další kulturní akce. K zajímavostem patří expozice věnovaná spolkové činnosti pěvecké, divadelní, malířské, hasičské, sokolské, filatelistické a včelařské.

Spolek má získávat prostředky na doplňování sbírkových fondů obnoveného muzea ve Valticích, včetně jejich restaurování a financování výstav. Jeho úkolem je spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při vlastivědné práci spolku. Spolupodílet se na zachování a obnově kulturních památek a uměleckých děl minulosti i současnosti, pomáhat při oživování lidových tradic, vzbuzovat zájem mladé generace o činnost a poslání spolku či spolupracovat se školou ve vlastivědné výchově.


Archeologické nálezy uložené v muzeu připomínají osídlení katastru obce v různých dobách, například v bodě bronzové, či v době pozdněkeltského osídlení. Keramické střepy ze zaniklé osady Goldschein (Kelčín) datované do první poloviny 15. století pochází již ze sbírky činnosti Muzejního spolku Valtice. Z prehistorického období pochází zkamenělé kusy dřeva a plavuně.

Historie města je nerozlučně spjata s rodem Liechtensteinů. Část expozice je proto věnována přeměně bývalého hradu na zámecké rezidenční sídlo a majetkovému vzestupu rodu. Vztah města a vládnoucího rodu je dokumentován listinou z roku 1632, kde kníže Karel I. z Liechtensteina uděluje městu čestná privilegia.

V expozici se můžete také seznámit s bývalými řemesly města, s historií klášterních komunit minoritů, františkánů a milosrdných bratří. Je zde zachycen také rozvoj valtického školství a neslavné období 1. a 2. světové války. Jedna z expozic je věnována historii vinařství a jeho rozvoji na Valticku. Historie Valtických vinných trhů je zde doložena diplomy, medailemi a poháry. Vinné hospodářství zachycují vystavené fotografie sklepů a předměty uzívané při výrobě vína.

Zdokumentováno je i připojení Valticka k československému státu v roce 1920 a s tím související příchod nového obyvatelstva. K zajímavostem patří expozice věnovaná spolkové činnosti pěvecké, divadelní, malířské, hasičské, sokolské, filatelistické a včelařské. Prvorepublikový životní styl ukazuje expozice venkovské i městské kuchyně z počátku 20. století a stylová ukázka městského pokoje. Toto období je propojeno i s tvorbou Petra Bezruče, který v té době Valtice navštěvoval a věnoval jim báseň Valčice.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.